Promo Direct – reklamné predmety
info@promodirect.sk   
tel. 917 747 955   
NÁKUPNÝ KOŠÍKKošík je prázdny.


   Košík je prázdny
   |      Uživateľ: Prihlásiť sa
Promo Direct – reklamné predmety   |   e-mail: info@promodirect.sk   |   tel: 917 747 955
Ako si vybrať reklamné predmety

S výberom Vám poradíme

Správný výběr reklamních předmětů Správnym výberom reklamných predmetov môžete maximalizovať účinok vplyvu darčeka a často minimalizovať svoje náklady na propagáciu. Výber reklamných predmetov je zložitejší proces u ktorého je nutne zamyslieť sa pre aký účel bude reklamný predmet používaný. Pred samotným výberom je dobre si zodpovedať nasledujúce otázky:

  1. Pre koho je reklamný predmet určený? Pre obchodných partnerov alebo pre deti na detský deň?
  2. Na aký účel budú reklamné predmety slúžiť? Majú odmeniť Vašich zákazníkov alebo reprezentovať Vaše logo širším masám na veľtrhu?
  3. Koľko sme ochotní investovať do reklamného predmetu? Zvolíte väčšie množstvo lacných rozdávacích darčekov alebo menšie množstvo darčekov iba dôležitým osobám?
  4. Akú informáciu reklamný predmet o Vašej spoločnosti ponesie? Iba Vaše logo, alebo aj webové stránky príp. adresu?
  5. Akým spôsobom budete reklamný predmet dávať obdarovaným? Odovzdáte ho osobne, alebo ho budete zasielať poštou, alebo rozdávať na veľtrhu?


Na webových stránkach nájdete online katalóg. Vyhľadávanie v katalógu je možné aj pomocou filtrov, ktoré uľahčia orientáciu medzi takmer 14.000 druhov tovaru a pomôžu k rýchlejšiemu vyhľadaniu. Súčasťou online katalógu je aj zoznam 2.500 najžiadanejších reklamných predmetov, ktoré dodávame už do druhého dňa!

Ak máte svoj originálny nápad či predstavu o reklamnom predmete iného designu či farebného prevedenia, necháme Vám takýto predmet vyrobiť na mieru. Pri tejto možnosti je však nutne zvážiť faktor času, ktorý je potrebný na prípravu vzorky a následne jemu zodpovedajúce adekvátne množstvo.

Reklamné predmety a darčeky dnes predstavujú rozmanitú ponuku tovaru, ktorý je možné použiť nielen na propagáciu, ale aj pre Vaše vernostné programy, obchodných priateľov a imidž firmy.


Reklamné predmety a dane

Riešite otázku, ako odpočítať dane za reklamné a darčekové predmety?

Podľa finančnej správy:

Jak odečíst daně za reklamní a dárkové předmětyVýdavky na reklamné predmety môžu byť daňovým výdavkom ovplyvňujúcim základ dane daňovníka iba v prípade, že sa jedná o reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet. Zákon nestanovuje povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo ochrannou známkou daňovníka.Otázka č. 1 – Obstaranie kalendárov
Daňovník s príjmami z podnikania dal vyrobiť 100 ks kalendárov s logom jeho firmy v hodnote 10 eur za jeden kus, ktoré bezplatne odovzdal svojim obchodným partnerom. Výdavky za kalendáre zaúčtoval do daňových výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Má povinnosť zvýšiť základ dane o sumu zaplatenú za výrobu kalendárov?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o reklamné predmety neprevyšujúce sumu 17 eur za jeden predmet, daňovníkovi nevzniká povinnosť zvýšiť základ dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Otázka č. 2 – Obstaranie vína
Daňovník zaoberajúci sa kúpou a predajom elektronického tovaru v maloobchodnej predajni kúpil 100 fliaš vína v hodnote 7 eur za jeden kus, spolu za 700 eur, ktoré poskytol svojim dodávateľom pri príležitosti Nového roka. Môže výdavok na obstaranie vína zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Ak daňovník vykáže v príslušnom zdaňovacom období základ dane (čiastkový základ dane) minimálne 14 000 eur, môže si sumu 700 eur ponechať v daňových výdavkoch, nakoľko suma 700 eur nepresahuje 5 % z vykázaného základu dane. Ak by daňovník vykázal nižší základ dane, napr. 10 000 eur, potom mu vznikne povinnosť zvýšiť základ dane o rozdiel medzi sumou 700 eur a sumou 500 eur (t. j. 5 % z 10 000), teda o 200 eur.

Otázka č. 3 – Obstaranie alkoholických nápojov
Daňovník s predmetom činnosti stolárska výroba kúpil 20 fliaš vodky v hodnote 13 eur za jeden kus, spolu za 260 eur, ktoré poskytol svojim obchodným partnerom. Môže byť tento výdavok na obstaranie alkoholu súčasťou základu dane z príjmov ako výdavok na reklamné predmety?
Odpoveď
Keďže sa nejedná o daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov predmetom jeho činnosti, nemôže nákup alkoholických nápojov zahrnúť do daňových výdavkov, nakoľko alkoholické nápoje sa nepovažujú za reklamné predmety.


Akú chybu môžete urobiť?

Pozor na dve základné chyby:
Prvou a najčastejšou chybou je zakúpenie predmetu, ktorého hodnota za 1 kus vrátane darčekového balenia a dopravy presiahne hodnotu 17,00 eur bez DPH za 1 kus a domnievate sa, že prvých 17,00 eur je daňových a iba rozdiel je nedaňový. V tomto je Finančná správa a zákon o dani z príjmov striktná. Ak hodnota predmetu presiahne limit 17,00 eur bez DPH za 1 kus predmetu, potom je celý náklad nedaňový. V takom prípade strácate súčasne aj schopnosť odpočtu DPH. Druhou chybou je zakúpenie tzv. reklamných alebo darčekových poukážok s cieľom obdarovať obchodného partnera a uplatnením si ich do daňových výdavkov. Nákup týchto cenín je v plnom rozsahu nedaňovým výdavkom a nie je súčasne možné z nich odpočítať ani DPH.

Ako preukázať použitie reklamného predmetu?
Ako pri každom inom výdavku, pokiaľ konateľ chce, aby bol zaúčtovaný ako daňový výdavok, nesie dôkazné bremeno, že bol použitý pre zabezpečenie zdaniteľných príjmov. To znamená, že ho použil pre podnikateľskú činnosť, ktorú bude fakturovať, a z ktorej bude platiť dane – daň z pridanej hodnoty a daň z príjmu (prípadne iné druhy daní). Vtedy je možné reklamný predmet uplatniť do daňových výdavkov. V prvom rade je dôležité, aby počet nakúpených reklamných predmetov korešpondoval s počtom klientov (môže byť nižší, nemusíte obdarovať každého klienta). V prípade daňovej kontroly vo firme, ktorá ma iba jedného klienta a nakúpi väčší počet reklamných predmetov je samozrejme rozumné vedieť zdôvodniť, komu boli reklamné predmety odovzdané. Rovnako je otázne, či firma, ktorá v danom roku nemala vystavené žiadne faktúry alebo príjmy cez registračnú pokladnicu, je oprávnená nárokovať v daňových výdavkoch reklamné predmety. Samozrejme sú rôzne situácie napr. v oblasti stavebníctva, keď sa z dôvodu špecificky postavenej zmluvy o dielo môže očakávať vystavenie faktúry za rozpracovanú etapu stavby až v nasledujúcom roku, ale tieto situácie sú s účtovníctva firmy priamo čitateľné a daňová kontrola ich spravidla po čase vidí a vie jednoducho odkontrolovať (príde na kontrolu v čase keď faktúra už vystavená bude).

Zdroj: ifl.sk


Čo ďalšie Vám môže spoločnosť Promo Direct ponúknuť?

Rozsah služeb Promo Direct- fullservisové služby reklamné agentúry
- reklamný a darčekovo tovar vrátane potlače
- reklamné kampane
- promoakcie, ochutnávky, súťaže
- zabezpečenie firemných akcií a teambuildingov
- konferencie, kongresy, V.I.P. stany
- veľtrhy a výstavy
- tlačová reklama, katalógy, tlačoviny, reklamné brožúry, ai.
- firemná identita - logá, vizitky, internetové stránky
- vonkajšia reklama